21jun
På: 21/06/2021 In: Byrådsmøde

Til byrådsmødet tirsdag den 21. juni 2021 har jeg særligt fokus på følgende punkter

Punkt 124: Befolkningsprognose og kapacitets beregninger for vores kommune viser en forøgelse af behovet for 824 daginstitutions pladser samt 151 plejeboliger til ældre over de næste 12 år. Vi bliver lykkeligvis flere børn og ældre og det betyder vi bliver nødt til at prioritere flere daginstitutioner og plejehjemspladser. Det kommer til at gøre et stort indhug i økonomien og derfor er det ærgeligt, at man fra den politiske ledelse i Køge sidste år valgte, at bruge alle de millioner udligningsreformen og fejlberegningerne på udlændinge i arbejde gav os. Nogen af de penge kunne vi med rettidig omhu have lagt til side og anvendt her. Årsagen til vi ikke var en del af sidste års forlig var nemlig den manglende styring af økonomien og balancen med udfordringerne i årene der kommer.

Punkt 126: Bevæg dig for livet er en hjertesag for Venstre. Motion og fællesskab på tværs af alder, køn og religion er afgørende og kan dyrkes på mange måder ligesom det bekæmper ensomhed. Her arbejder man med en vision om, at få 10 procent flere af Køge Kommunes borgere med end i dag – så man motiveres og inspireres til motion og bevægelse og gerne i fællesskab med andre. Det er godt for den enkelte og for os alle.

Punkt: 131: Over de næste par år arbejdes der på cykelsti og bedre trafikforhold i området omkring Ivar Huitfeldtsvej og den Nordlige vejtunnel. Det skal ligeledes anlægges fortov så området bindes bedre sammen og gøres mere trafiksikkert.

Punkt 134: Her sender vi kommuneplanen i høring. Kommuneplanen er et bindende og retningsgivende dokument for en kommune og man er forpligtet til at følge kommuneplanens anvisninger. Kommuneplanen løber i 12 år og fornyes hvert 4 år. Stort set alt er nævnt i kommuneplanen lige fra byområder, boligområder, idrætsfaciliteter, grøn omstilling, infrastruktur og meget mere. Kommuneplanen anses som vores leksikon. Her står de næste 12 års perspektiver og fakta. En ting som vi i Venstre hilser meget velkomment i kommuneplanen er den sløjfe vi som kommune vil arbejde på der skal forbinde syd med vestmotorvejen. Idag kører der alt for meget tung trafik igennem Lellinge for at komme fra syd til vestmotorvej og omvendt. Det er ikke rimeligt – hverken overfor borgerne i Lellinge eller andre der anvender området og infrastrukturen. Derfor imødeser vi med tilfredshed det fremadrettede arbejde på projektet sammen med mange andre gode tiltag.

Punkt 135: Udvidelse af Hotel Niels Juel. Her debatterer vi udvidelse af Hotel Niels Juel fra 50 værelser til tæt på 100 værelser. I Køge Kommune har vi næsten ingen hotelværelser sammenlignet med andre kommuner. Vi har omkring 400 værelser alt i alt og kommuner omkring os har mere end 800 værelser. Det er en udfordring hvis vi gerne vil tiltrække turister til vores smukke by og have dem til at bruge lidt midler i vores butikker og restauranter. Samtidig mangler erhvervsturismen værelser når de holder møder med udenlandske samarbejdspartnere. Derfor er der stor mangel på hotelkapacitet i Køge og det kan denne sag – hjælpe med at rette lidt op på.