18jun
På: 18/06/2021 In: Kommunalvalg 2021, Kultur & Idræt

🇩🇰 GLÆDELIG GRUNDLOVSDAG 🇩🇰
Det tætteste vi kommer på en national dag i Danmark. Den første grundlov blev underskrevet af Frederik den Syvende og den 5. juni er en festdag for demokratiet ✍️

Må jeg samtidig stilfærdigt minde om, at midt på Køge Torv står en statue af Frederik den Syvende netop med grundloven i hånden 💙

I Venstre fejrer vi GRUNDLOVSDAG kl. 10.30 med åbent hus arrangement i RODODENDRONHAVEN ved Gl. Køgegård og Køge Ås ☀️

Her vil der være besøg og taler af vores mangeårige folketingsmedlem Berthel Harder som om nogen har kæmpet for de frie rettigheder som Grundloven står for. Der vil endvidere være besøg og tale fra folketingsmedlem Morten Dahlin samt Borgmesterkandidat fra Venstre i Køge Ken Kristensen. Besøget er åbent for alle (Inden for forsamlingsforbuddets grænser) og Venstre i Køge er vært med gratis kaffe og kage til de fremmødte. Der er ligeledes mulighed for, at tilkøbe mad og drikke. Vel mødt til en dag i Grundlovens tegn ☀️

— Tekstopslag fra sidste år —

Idag fejrer vi Grundlovsdag. En dag som for alvor har defineret og formet det samfund som vi lever i. Grundloven var arnested eller epicentrum for demokratiet og netop derfor er den så vigtig, at mindes og fejre samt respektere🇩🇰
I Venstre i Køge afholdte vi traditionen tro vores grundlovstale i rododendronparken på Gl. Køgegård. Et af de smukkeste steder netop på denne tid af året. Det er en fornøjelse, at være sammen i demokratiets tegn og høre fuglene fløjte samtidig.
For dem som måtte have interesse er talen i sin fulde form herunder
Rigtig god aften
Ken Kristensen
•••
Grundlovstale:
Velkommen til dette grundlovsmøde. Endelig kan vi samles igen og i år føles betydningen af grundloven endnu stærkere end tidligere. Især set i lyset af den periode vi alle har gennemgået og gennemgår.
Grundloven er til for vi alle kan regne med grundlæggende rettigheder. Rettigheder der definerer os som samfund. De rettigheder må vi ikke tage for givet. Og når folk overtræder grundlovens rettigheder som vi har set med den nuværende regering så er det vigtigt, at råbe vagt i gevær. For ingen er hævet over loven ej heller politikere.

Årets grundlovstale afholder vi igen i rododendronparken på Gl. Koegegaard. En af Danmarks naturperler. Vi har i Danmark rigtig mange smukke steder og dette er ingen undtagelse. Bagved godset her er det mest idylliske skovområde hvor mange lokale og udefrakommende valfarter til for, at gå eller løbe ture samt nyde naturen. En natur i første klasse og alligevel kun placeret små 1000 meter fra Køge Torv og centrum. Iøvrigt Danmarks største provins og middelalder torv. Og selvom det ikke har direkte indflydelse på grundloven eller grundlovsdag – mener jeg dog det er helt naturligt og nærliggende at nævne Claras Kirkegard som er placeret på Gl. Koegegaards jord og skovområde. Her ligger den kendte salmedigter og højskolens grundlægger N.F.S. Grundtvig begravet og han har trods alt også afsat et solidt fodadtryk på vores kultur og historie.

Det var lidt om omgivelserne og det er naturligvis på sin plads, at sige tak til Gl. Koegegaard for at stille disse smukke omgivelser til rådighed i demokratiets ånd.

Idag er det 172 år siden Grundloven blev indført. En festdag for folkestyret og demokratiet. Grundloven betød ophævelse af stavnsbåndet og indførelsen af det vi kan kalde starten på demokratiet.
For den grundlov, som Frederik den 7. underskrev den 5. juni 1849, var langt fra perfekt.
Kongen kunne stadig afskedige regeringen, hvis han havde lyst. Mindre end én ud af seks danskere måtte stemme – ca. 15 procent. Og det var kun velhavende og ældre mænd, der kunne blive valgt til Landstinget.

Men vi fejrer selvfølgelig dagen og vores grundlov alligevel.
Dels fordi den – trods alt – var ret fremsynet og demokratisk i sin samtid.

Men mest fordi 1849-grundloven markerer startskuddet på en færd frem mod det Danmark, som vi kender i dag. Mod demokrati. Mod folkestyre. Mod frihedsrettigheder for alle befolkningsgrupper.

Men det tog tid. I år er det faktisk ”kun” 103 år siden, at kvinderne for første gang kunne stemme. Det var ved valget den 22. april 1918.

Men med Kong Frederik den 7. motto: “Folkets kærlighed – min styrke” – var begyndelsen på det frie Danmark vi kender en realitet. (Og for jer som er i tvivl om hvem han er står der en statue af ham midt på Køge Torv – netop med Grundloven i hånden.)

Det særlige ved det danske er, at vi løbende har indrettet et samfund skabt igennem muligheder. Og skabt en kultur, hvor vi ønsker at gribe mulighederne også selvom forandring kan være skræmmende.
Men præcis derfor har vi kunnet håndtere forandringerne og taget hele turen fra landbrugssamfund over industrisamfund til informations, servicesamfund og videnssamfund.

Forandringer skal man vænne sig til. Men forandringer er også nødvendige i en verden der hele tiden udvikler sig. Ellers bliver vi hægtet af og udviklingen går i stå. Kunsten er naturligvis, at følge med tiden uden, at gå på kompromis med historien. For begge dele er vigtige for en større forståelse af vores samfund.

For det er historien der binder os sammen som mennesker. Det er vigtig vi giver os roen og tiden til hinanden og vores nærmeste. Traditioner og kotymer i en familie og i et samfund er derfor vigtigere end som så – hvis vi vil bevare sammenhængskraften. Og sammenhængskraften skal vi bevare.

Vi har nu i mere end et år været ramt af en krise. Vi har set private miste deres job i tusindvis og vi har set selvstændige der har måtte se deres livsværk smuldre. Samtidig har man lukket erhverv ned mod Grundlovens principper. En regning der løb op i 18 milliarder. Hernæst begraver man dyrene tæt på en fredet sø – så man bagefter skal grave dem op igen. Gerninger som viser handlekraft men en misforstået handlekraft og på et forkert grundlag samt med meget lidt forståelse, respekt samt konduite.

I Køge er vi i et valgår. Vi ser man lystigt deler om os med gaver betalt af skatteborgernes penge. 5.3 millioner kroner til gavekort og samtidig skal skoleudvalget side og drøfte – hvor de skal spare penge når nu man forventer, at der skal oprettes flere klasser end oprindeligt i budgettet.

Vores erhvervsmålinger viser vi ikke formår, at levere en ordentlig service og mange handicappede samt borgere i det specialiserede område klager gang på gang over kommunens afgørelser. Der er i den grad plads til forbedring på de nære velfærdsområder.

Vi bliver lykkeligvis over de næste 10 år flere børn og flere ældre end idag. Men det sætter også krav til en sund økonomi. For velfærden til vores børn og ældre kræver en sund økonomi. I Køge har vi mulighederne og motoren til, at få en fantastisk kommune.

Men vi prioriterer midlerne forkert. Vi forsøger, at købe vælgerne med skattekroner og det er ikke sundt for en kommune.

Samtidig forsøger man via boligpolitikken, at skabe en kommune med en overvægt af almene boliger. Sympatisk – ja. Men klogt – Nej.

Jo det skulle da lige være fordi de røde partier derigennem politisk får en masse vælgere til kommunen som stemmer på en – men egen vinding må aldrig blive på bekostning af fællesskabet.

Når man har så mange almene boliger som vi har i Køge Kommune i forhold til landsgennemsnittet gør man sig sårbar. Sårbar fordi vi mister afgørende indtægter der kunne skabe det økonomiske frirum der gjorde vi for alvor kunne hjælpe dem som har brug for hjælp. I Venstre er vi fortaler for alle typer boliger. Ældre, studie, ejer, leje, andel og almene boliger. Men fordelingen skal være i balance.

Vores virksomheder i Køge efterlyser højtuddannet arbejdskraft. Men de skal kigge langt efter det i Køge på grund af den forfejlede boligpolitik. Det må og skal laves om – hvis vi skal på rette kurs.

Tre vigtige ord i Venstres mere end 150 årige historie og DNA er frihed, frisind og fællesksab.

Ord som måske ikke nævnes meget i vores grundlov. Men som fylder i vores bevidsthed. Og har bragt Danmark langt.

Derfor kan man godt komme til at tage værdierne for givet.
Men det vil være en fejl. Globalt set er vores værdier ikke så selvfølgelige, som vi opfatter dem.

Derfor skal vi ikke bare dyrke vores værdier, og fejre dem på en dag som i dag. Vi skal også værne om dem i hverdagen sammen med vores ligesindede.

For der findes toneangivende lande der tager skridt i den modsatte retning – væk fra vores værdier og det er bekymrende. En stigende polarisering er ikke en god løsning for samfundet. Det medvirker til splid og splittelse fremfor det modsatte.

Vores værdier er selve fundamentet for det fællesskab, som vi indgår i. Uden solide fælles værdier risikerer vi at miste opbakningen til, at Danmark skal være et åbent samfund.

Uden dem mister vi troen på hinanden, på fællesskabet og på fremtiden.
Præcis derfor er det vigtigt at turde insistere på det særligt danske. Og det er også dét vi fejrer i dag på Grundlovsdag.

Fordi vi på én og samme tid godt ved, at vi hver især skal bidrage og yde vores. Men fordi vi samtidig er trygge ved, at vi indgår i et stærkt fællesskab, hvor andre altid står klar til at gribe dem, som har brug for det.

Lige netop det karaktertræk – den værdi – gør Danmark stærkt. Det har gjort os til et af de mest dynamiske, velhavende og lykkeligste samfund i verden.

Lad os huske at fejre lige netop det her på grundlovsdag. Og lad os gøre brug af den værdi og det karaktertræk, når vi møder morgendagens store udfordringer. Lad os gøre dagen idag bedre end den igår og dagen i morgen bedre end den idag.

Tak for ordet.

Ken Kristensen
Borgmesterkandidat
Venstre i Køge