“Vi skal have alle med i fællesskabet. Fra de tidligste barneår over skoletiden og ind i voksenlivet. Alle skal have gode muligheder for at skabe sig en god og tryg tilværelse.”

FÆLLESSKABET

Vi skal have alle med i fællesskabet. Fra de tidligste barneår over skoletiden og ind i voksenlivet. Alle skal have gode muligheder for at skabe sig en god og tryg tilværelse. Det arbejdende fællesskab, hvor vi løfter flere fra offentlig forsørgelse til et arbejde. Så flere børn kan opleve, at mor og far går på arbejde i stedet for at gå derhjemme på passiv forsørgelse.

Det faglige fællesskab, hvor vi f.eks. løfter den elev, der har svært ved at lære at læse eller skrive, til et nyt niveau, der baner vejen for et meningsfyldt arbejdsliv.Det sociale fællesskab, hvor vi hjælper, hvis livet gør ondt, og når presset bliver for stort. Vi skal f.eks. sætte tidligt ind over for mental mistrivsel, og vi skal sikre, at færre er socialt udsatte – og uden for fællesskabet.

I Venstre har vi under den tidligere regering gennemført politik, der har sikret, at flere er med i det arbejdende fællesskab. Der er knap 40.000 færre børn, der har forældre på kontanthjælp, end der var, da vi indførte kontanthjælpsloftet. Det er en socialpolitisk sejr! Vi skal have endnu flere med. Vi ønsker bl.a., at flere mennesker med handicap bliver en del af det arbejdende fællesskab. Vi vil sætte ind over for de mange fordomme om, hvad mennesker med handicap kan. Og vi vil gøre det nemmere for mennesker med handicap at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Venstre har stået i spidsen for at afsætte en halv milliard kroner i en skolepulje, der gives målrettet til de folkeskoler, der har mange fagligt svage elever. Når vi løfter de fagligt svageste elever, hjælper vi dem med at få de færdigheder, der er nødvendige, for at de har frihed til at leve det liv, de ønsker. Det er godt for den enkelte og godt for fællesskabet.

Alt for mange danskere kæmper med mental mistrivsel. Det kan i sidste ende betyde, at de bliver isoleret fra omverdenen. Isoleret fra fællesskaberne. Det skal vi bekæmpe. Vi vil have bedre behandling, styrket forebyggelse og øget inddragelse af civilsamfundet.

Vi skal samtidig sikre, at færre bliver socialt udsatte. Færre udsatte unge skal begå kriminalitet, og flere skal hjælpes på rette vej. Vi skal derfor investere i sociale indsatser, der virker. Så vi bedst hjælper socialt udsatte på rette vej. Så de kan blive en del af fællesskabet.

Skriv til mig...