“Det er gavnligt, at være aktivt både på det mentale og fysiske plan og i særdeleshed sammen med andre. Det giver en bedre sundhed for den enkelte samt bedre sociale færdigheder hos alle.”

FORENINGSLIVET

Kultur og idrætsforeningerne i Køge Kommune skal have de bedste rammevilkår – således de kan tiltrække unge som ældre til, at være en del af aktiviteterne. Det er gavnligt, at være aktivt både på det mentale og fysiske plan og i særdeleshed sammen med andre. Det giver en bedre sundhed for den enkelte samt bedre sociale færdigheder hos alle. På den måde får det enkelte individ bedre personlig velvære samtidig med belastningen af vores sygehusvæsen minimeres. Hvis det samtidig også kan friholde mindre stærke individer fra, at udøve ballade i deres yngre år – grundet kedsomhed – er det samtidig en sag der er værd, at kæmpe. På den baggrund skylder vi vores børn og unge at have flere og bedre fritidstilbud også i nærmiljøerne.
Vi skal støtte breddeidrætten samt eliteidrætten. Vi skal være dygtige nok til, at kunne tilgodese begge niveauer samt fastholde begge niveauer. Breddeidrætten fordi det er til gavn og glæde for mange som ovenfor beskrevet og eliteidrætten fordi den er med til, at unge mennesker har nogle forbilleder, at se op til, samtidig med, at det skaber et sammenhold og en fællesskabsfølelse. Og i sidste ende skal vi støtte op om de individer samt hold – der vil ofre så meget af sig selv – at det en dag kan blive muligt, at hjemtage medaljer til Danmark.
Køge Kommune er inde i en rivende udvikling og stadig flere mennesker vælger, at tilflytte kommunen. Det giver muligheder både erhvervsmæssigt men også fritidsmæssigt. Derfor skal de ydre rammer også være til stede – således vi kan tiltrække erhvervsvirksomheder samt borgere til fra andre områder.
Køge skal have et kulturliv for alle borgerne.
Koncert, museum, kunst samt biografmulighederne skal til stadighed understøttes – således vi i Køge Kommune har mulighed for, at høre og se kunstnere, udstillinger samt film der blander sig blandt det bedst tilgængelige på markedet. Samtidig bør vi se på muligheden for udendørskoncerter. Det kan lade sig gøre i byer som Horsens samt andre jyske provinsbyer. Kan det lade sig gøre i Køge? Det nye Køge Stadion eller Køge Marina kunne måske danne rammen om sådanne begivenheder.
Skriv til mig...