“De sårbare skal naturligvis fanges i vores sikkerhedsnet – og løftes tilbage på rette vej.”

SÅRBARE OG HANDICAPPEDE

Det er tydeligt og mærke utilfredsheden blandt borgerne på dette område. Her har politikerne virkelig en stor opgave foran sig. De sårbare skal naturligvis fanges i vores sikkerhedsnet – og løftes tilbage på rette vej. I den sammenhæng er det ikke nok, at vi slipper dem når de er selvhjulpne – men vi bliver nødt til, at følge dem godt videre efter det stadie. Således de sårbare kan komme i uddannelse og forhåbentlig blive en del af arbejdsmarkedet og fællesskabet senere i livet. I forhold til handicappede bliver vi nødt til, at se på om reglerne er for rigide. Der skal være større fleksibilitet til, at vurdere hvilke hjælpemidler den handicappede har behov for ud fra en pragmatisk vurdering og ikke et regneark.
Skriv til mig...